REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Sklep Internetowy „Kwiaciarnia Kamiflora” działający pod adresem www.kamiflora.pl, prowadzony jest przez Kamiflora Kamila Żołyńska z siedzibą w Poznaniu, ul. Królowej Jadwigi 62, 61-894 Poznań posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 972-024-94-07, który prowadząc działalność gospodarczą dokonuje w ramach Sklepu sprzedaży towarów lub świadczenia usług.

 1. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sieci Internet. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia. Po złożeniu zamówienia do Kupującego zostaje przesłana e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu.
 3. Realizacja zamówienia następuje, gdy do sklepu dotrze od Kupującego e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia.
 4. Czas realizacji zamówienia wynosi odpowiednio:
  • w przypadku płatności przelewem (przedpłata) – 1 dzień roboczy, chyba, że ustalenia bezpośrednie mówią inaczej.
 5. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany. Kupujący decyduje czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.
 6. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.
 7. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 8. Za zamówione towary Kupujący może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności:
  • przelewem bankowym na konto sklepu.
  • za pośrednictwem platformy Przelewy24.pl
 9. W momencie potwierdzenia przez Kupującego wysłanego przez niego zamówienia dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy SPRZEDAJĄCYM a KUPUJĄCYM. Przedmiotem umowy jest towar bądź usługa wymieniona w zamówieniu.
  Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami) oraz w Ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami).
 10. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 11. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 12. Informujemy, że dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie internetowym „Kwiaciarnia Kamiflora, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy klient naszego sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.
 13. Prawo odstąpienia od umowy.
  • Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”, klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
  • Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku świadczenia usług, jeżeli Kwiaciarnia Kamiflora wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta i spełniono obowiązek poinformowania (przed rozpoczęciem świadczenia) Konsumenta o utracie prawa do odstąpienia od umowy po spełnieniu świadczenia oraz w przypadku świadczeń, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz niefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta, dla zaspokojenia jego indywidualnych potrzeb lub ściśle związanych z jego osobą (Produkty na specjalne zamówienie klienta), a także gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; stosownie do przepisów art. 38 pkt 1, 3, 4 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
 14. Reklamacje dotyczące świeżości kwiatów są rozpatrywane na podstawie dostarczonej dokumentacji fotograficznej w ciągu 24 godzin od momentu jej przedstawienia. Kwiaciarnia Kamiflora gwarantuje świeżość kwiatów znajdujących się w ofercie z zastrzeżeniem, że trwałość kwiatów niesezonowych (sprowadzanych z zagranicy) może być niższa niż sezonowych odpowiedników hodowanych w Polsce.Warunkiem trwałości kompozycji kwiatowych zakupionych w Kwiaciarni Kamiflora jest ich właściwy transport i pielęgnacja. Przyjęcie oferowanego produktu oznacza jego akceptację. Każda reklamacja jest rozpatrywana indywidualnie i bardzo wnikliwie.

WARUNKI I KOSZTY DOSTAWY

 1. W sklepie internetowym „Kwiaciarnia Kamiflora”, dostępnym pod adresem www.kamiflora.pl możliwe jest dokonanie zamówienia, którego dostawa jest zapewniania na terenie miasta Poznania.
 2. Koszty dostawy na terenie miasta Poznania:
  1. dla zamówień od 1 do 100 zł brutto koszt dostawy wynosi 35 zł brutto
  2. dla zamówień od 101 do 130 zł brutto koszt dostawy wynosi 25 zł brutto
  3. dla zamówień od 131 do 150 zł brutto koszt dostawy wynosi 20 zł brutto
  4. dla zamówień o wartości powyżej 151 zł brutto kosz dostawy wynosi 0 zł (dostawa gratis)
 3. Dostawa poza Poznaniem
  Jeśli chcesz dokonać zamówienia dla którego adres dostawy znajduje się poza miastem Poznań, prosimy o bezpośredni kontakt z naszą kwiaciarnią w celu ustalenia indywidualnych kosztów dostawy.